LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 01 października 2018 13:48

Seminarium "Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu"

Napisane przez

W minioną sobotę 29.09.2018 r. odbyło się seminarium pn. „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach projektu współpracy „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem", który realizujemy z dwoma Lokalnymi Grupami Działania: Wiejską Inicjatywą Rozwoju oraz Liderem Pojezierza. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działań lokalnych grup działania, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Seminarium przeznczone było dla jednostek samorządu terytorialnego, gestorów branży turystycznej oraz osób bardzo zainteresowanych tematem wędkarstwa, którzy widzą w nim potencjał dla naszego regionu, i właśnie tacy goście nas zaszczycili.
Po przywitaniu gości kierownik biura LGD Anna Korycka- Kozioł przedstawiła prezentację z prowadzonych przez naszą LGD działań mających na celu wsparcie finansowe dla osób i instytucji w ramach PO Rybactwo i Morze.
Kolejnym prelegentem był Olin Gutowski – aktor, rysownik i pasjonat wędkarstwa. Pan Gutowski opowiedział nam o ciekawych łowiskach w Polsce oraz za granicą. Wykazał także pomysły na zagospodarowanie łowisk w taki sposób, aby były one źródłem dochodu dla lokalnej społeczności. 

Norbert Stolarczyk – pasjonat, założyciel ruchu „Wędkarze Bez Barier”, wspierający niepełnosprawnych w wędkowaniu opowiadał w jaki sposób można umożliwić te ciekawe zajęcie osobom niepełnosprawnym pokazują pozytywne oraz negatywne przykłady z terenu kraju.

Artur Furdyna – ichtiolog, aktywny działacz społeczno-przyrodniczy Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy, bardzo zainteresował uczestników opowieściami o naszej najbliższej rzece Drawie i jej problemach, jak też ciekawej florze żyjącej w jej głębi. Przedstawił także założenia projektu Life+ i działania zrealizowane w ramach jego wdrażania.
Podczas spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat samego wędkarstwa oraz turystyki wędkarskiej. Padło dużo pomysłów dotyczących kreatywnego i aktywnego kształtowania roli wędkarstwa w naszym rejonie. Wymieniono wiele poglądów, doświadczeń i pomysłów.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

 

 

Czytany 661 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 października 2018 13:53

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo