LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 30 stycznia 2019 12:49

Podpisanie umów o powierzenie grantów

Napisane przez

Z przyjemnością informujemy, że 29 stycznia 2019 r. w biurze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 3 projektów grantowych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Z ramienia Stowarzyszenia umowy podpisali Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Zacharzewski oraz Wiceprezes Jacek Kozłowski. Umowy zostały zawarte na realizację następujących zadań:
1. „Cenimy i chronimy środowisko naturalne w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”, którego realizatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy.
2. „Poszerzenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie interakcji: człowiek – gatunki zwierząt chronionych”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska.
3. „Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” realizowane przez Stowarzyszenie Żarek.
Łączna kwota wsparcia ww. projektów to 85.750,00 złotych
Gratulujemy!

 umowa granty

Czytany 999 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 stycznia 2019 12:53

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo