LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 15 kwietnia 2019 12:32

Konsultacje społeczne zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Napisane przez

Szanowni Państwo,
poniżej załączamy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z naniesionymi poprawkami. Zmiany dotyczą zasadniczo:
1) Zmiany celu szczegółowego 1.2 LSR oraz przedsięwzięcia Wsparcie przedsiębiorczości rybaków, w sposób umożliwiający korzystanie z pomocy również przez beneficjentów nie będących rybakami;
2) Zmiany alokacji w poszczególnych krokach milowych w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” umożliwiających ogłaszanie naborów z niewykorzystanych środków w ramach poprzednich naborów wniosków;
3) Zmiany wynikające z poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przesyłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian. Propozycję należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia na wypełnionym formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej) w nieprzekraczalnym terminie 29 kwietnia 2019 r. do godz. 13.00 na załączonym formularzu.

Czytany 363 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 maja 2019 14:58

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo