LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

wtorek, 22 grudnia 2020 11:15

„Partnerstwo w obliczu epidemii” – dofinansowanie dla Mirosławca z FMP w ramach naboru specjalnego Covid -19

Napisał

Miło nam poinformować, że jedna z naszych gmin: Mirosławiec, otrzymała dofinansowanie  z FMP w ramach naboru specjalnego Covid -19.

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Ten trudny czas zabrał możliwość kontynuacji bezpośrednich wspólnych działań z partnerem niemieckim,  ale wiele gmin/powiatów Pomorza Zachodniego, w tym Mirosławiec szukało możliwości wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań przez internet.  Zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta Mirosławiec realizowany przy współpracy ze Stadt Friedland (Niemcy) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 49 563,13 EUR, w tym dofinansowanie stanowi 42 128,66 EUR.

Już wkrótce zorganizowane zostaną 4 wideokonferencje on-line, które pozwolą podtrzymać transgraniczną współpracę oraz wymienić się doświadczeniami dotyczącymi walki z koronawirusem w takich obszarach jak  edukacja, ochrona zdrowia i działania prewencyjne wśród mieszkańców, rola jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  utrzymanie czystości w mieście/gminie i gospodarowanie odpadami, wspieranie osób starszych, działania kulturalne itp. W ramach projektu doposażone zostaną gminne jednostki  i UM w Mirosławcu w sprzęt niezbędny do organizacji wideokonferencji, a także w środki ochrony osobistej i sprzęt umożliwiający walkę z koronawirusem i zagrożeniami epidemicznymi, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańcom i w przyszłości również turystom. Zakupiono 2 monitory konferencyjne 86”, 10 laptopów, 2 kamery internetowe, 4 zestawy głośników, 4 dozowniki bezdotykowe, 5 ozonatorów, 2 jonizatory, 1 namiot ratowniczy dla OSP, 1 aparat fotograficzny, 1 defibrylator z szafką zewnętrzną, 5 opryskiwaczy plecakowych spalinowych, 70 kombinezonów chemoodpornych, 70 masek ochronnych, 202 opakowania rękawiczek jednorazowych, 450 l płynu do dezynfekcji rąk i 450 kg płynu do dezynfekcji powierzchni. Cały sprzęt i środki dotarły już do Mirosławca. Obecnie trwa ich oznakowanie logotypami Grantodawcy i przygotowania do przekazania sprzętu i do organizacji wideokonferencji zaplanowanych w pierwszym  miesiącu Nowego Roku.

Czytany 165 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo