Polish English French German Russian Spanish
Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane .
Imię i nazwisko *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Potwierdź hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
 • barwice
 • borne
 • czaplinek
 • drawno
 • drawsko
 • grzmiaca
 • kalisz
 • ostrowice
 • wierzchowo b
 • zlocieniec
 • szczecinek
 • szczecinek powiat
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 02

Ważne informacje

leader2W dni­u 18 wrześ­nia 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy" odbyło się posiedze­nie Rady LGD w całości poświecone oce­nie wniosków złożonych w XI naborze. Przed­staw­iamy listy rankingowe utwor­zone w wyniku tej oceny. Każdy z wniosko­daw­ców otrzyma lis­townie infor­ma­cję o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wniosko­daw­com przysługuje odwołanie.

czwartek, 18 wrzesień 2014 00:00

Warsztaty tradycyjnego pieczenia chleba

Napisał

chlebZapraszam na warsztaty pieczenia chleba,
„Pieczenie chleba metodami tradycyjnymi",
które odbędą się w Bobrowie 29a
w dniach 19-20.09.2014r

u Anny Stojak-Gapsa.

czwartek, 11 wrzesień 2014 00:00

Spotkanie na temat mikrodotacji

Napisała

Działasz w „młodej” organizacji pozarządowej? Macie pomysł na projekt ? A może jesteście grupą która potrzebuje środków finansowych na działania lokalne?

To spotkanie jest dla Was !!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie informacyjno- animacyjne dot. projektu Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne , które odbędzie się 17.09.2014 r. w Złocieńcu o godz. 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy", ul.Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/start

W razie pytań skontaktuj się z Animatorem lokalnym:

Tel. 571 234 263

Gorąco zachę­camy do udziału!

LGD Part­nerstwo Drawy orga­nizuje wyjazd na zawody NW. Chetne osoby prosimy o kon­tkt z naszym biurem.

plakat wloczykije

wtorek, 09 wrze­sień 2014 00:00

WARSZ­TATY ZDUŃSKIE w BOBROWIE.

Napisała

Zapraszamy do uczest­nictwa w warsz­tat­ach zduńs­kich, które odbędą się
w dni­ach od 10.09. do 15.09.2014r w Bobrowie na pos­esji
Anny Stojak-​Gapsa.

wtorek, 09 wrze­sień 2014 00:00

WARSZ­TATY PIECZENIA CHLEBA

Napisała

Zapraszamy na warsz­taty pieczenia chleba,
„Piecze­nie chleba meto­dami trady­cyjnymi”
które odbędą się w dniu 10.09.14 w Żelisławiu 966
u Krystyny Wenelskiej

poniedzi­ałek, 08 wrze­sień 2014 00:00

Nabór wniosków na dzi­ała­nia pro­mo­cyjne

Napisała

Sto­warzysze­nie Lokalna Grupa Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy’’ serdecznie zaprasza do udzi­ału w konkur­sie doty­czą­cym real­iza­cji imprez pro­mo­cyjnych przy współpracy z gru­pami niefor­mal­nymi. Maksy­malny koszt jed­nego dzi­ała­nia to 1000zł (brutto na pod­stawie umowy o dzieło), każda grupa niefor­malna będzie musi­ała przed­stawić doku­men­tację ze zre­al­i­zowanego dzi­ała­nia. Pro­jekty powinny real­i­zować wskaźniki Lokalnej Strate­gii Roz­woju, angażować mieszkańców wsi, sołectwa, gminy, pro­mować obszar lokalnej strate­gii rozwoju.

Ter­min składa­nia wniosków na dzi­ała­nia pro­mo­cyjne: od 10.09.2014 do 19.09.2014 włącznie

piątek, 05 wrze­sień 2014 00:00

Wyniki oceny XI naboru wniosków

Napisał

leader2W dni­ach 45 wrześ­nia 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy” odbyło się posiedze­nie Rady LGD w całości poświecone oce­nie wniosków złożonych w XI naborze. Przed­staw­iamy listy rankingowe utwor­zone w wyniku tej oceny. Każdy z wniosko­daw­ców otrzyma lis­townie infor­ma­cję o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wniosko­daw­com przysługuje odwołanie.

Co roku do pro­jektu zgłaszają się osoby zain­spirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmi­any społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą bied­nych i bogatych. Dla 70% wolon­tar­iuszy udział w Paczce był jed­nym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2013 roku SZLA­CHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyją­cych w nieza­w­in­ionej biedzie, a łączna liczba zaan­gażowany­chw pro­jekt – wolon­tar­iuszy, dar­czyńców i rodzin w potrze­bie – sięga prawie 700 tys.

SZLA­CHETNA PACZKA 2014 otwiera rekru­tację wolon­tar­iuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie

Obiekty turysty­czne

Por­tal Turystyczny

pojezierze-dr

Dzi­ałaj lokalnie

dzialaj lokalnie

Pogoda

kalisz
zlocieniec
drawsko
czaplinek
szczecinek

Kalen­darz wydarzeń

Sep­tem­ber 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Polecamy

partnerstwo-dr

wystrzalowa logo

u nas1

isr

 

dsi-logo

 


splywy