LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.nowewizytowka 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/05/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD " Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę  nr 1/PDzLW/05/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. "Rodzina razem", ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

środa, 29 kwietnia 2020 12:37

Konkurs Działaj Lokalnie 2020

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza do udziałau w konkursie "Działaj Lokalnie", wnioski można składać w terminie 15 maja 2020 do 15 czerwca 2020 r. Tegoroczna edycja "Działaj Lokalnie" będzie w całości dedykowana walce z epidemią COVID-19 lub jej negatywnymi skutkami. Swoim zasięgiem konkurs obejmuje gminy: Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec.

Szczegóły w linku:

http://partnerstwodrawy.pl/dzialaj-lokalnie/item/631-ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2020.html

dzialaj lokalnie logo

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo