LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 10 listopada 2016 11:32

Zestawienie rzeczowo finasowe

Napisał

Nowy 11

czwartek, 10 listopada 2016 11:28

Harmonogram Naborów

Napisał

Harmonogram Naborów Stowarzysenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

czwartek, 10 listopada 2016 11:27

Umowa Ramowa

Napisał

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1620013/15

wtorek, 26 listopada 2013 11:32

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Napisał

W dniu 22 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim uchwałą nr 100/XII/2015 zatwierdziło Lokalna Strategie Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020. 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo