LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Daniel Puchalski

Daniel Puchalski

poniedziałek, 18 listopada 2019 08:27

Wyniki naborów 8/2019 i 11/2019

W dniu 12 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów dotyczących Premii na rozpoczęcie działalności gospodarcze, Odnowy i rozwoju wsi w oparciu
o dziedzictwo rybactwa oraz Nowych kwalifikacji. W ramach naboru 12/2019 Nowe kwalifikacje nie złożono żadnego wniosku. Listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach znajdują się w załączeniu. W załączeniu także protokół z posiedzenia Rady LGD.

piątek, 08 listopada 2019 13:23

Listopadowe wydarzenia w gminie Czaplinek

W imieniu organizatorów zapraszamy  na nadchodzące wydarzenia w gminie Czaplinek.

11 listopada 2

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/10/19 z dnia 17 października 2019 r.

nowe logotypy prow ryby 2014 2020 krzywe

poniedziałek, 07 października 2019 11:43

Rajd wędkarski

5 października br. nasze Stowarzyszenie zorganizowało tematyczny rajd wędkarski na wyspie Ostrów nad jeziorem Siecino. Rajd miał formę pikniku rodzinnego, podczas którego wszystkie aktywności związane były z tematyką ryb i wędkarstwa.

W dniach 3-4 października 2019 r. w gospodarstwie 7 Ogrodów w Łowiczu Wałeckim nasze Stowarzyszenie zorganizowało konferencję pn. „Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wtorek, 03 września 2019 09:22

Gminne Święto Plonów Nowe Worowo 2019

W minioną sobotę 31 sierpnia nasze Stowarzyszenie brało udział w Święcie Plonów Gminy Złocieniec, które odbyło się w Nowym Worowie.

Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji rolników. Po uroczystościach w kościele barwny korowód przemaszerował przez Nowe Worowo na boisko sportowe, gdzie odbywały się dożynki.

Dobiegł końca projekt GOBAL LEARNING FOR MIND AND HEARTH 2016-2019. Przez 3 lata uczniowie złocienieckiego Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino (a w ostatnim roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego) realizowali zadania związane z tematyką społeczno-kulturową. Projekt obejmował następujące tematy: przedsiębiorczość, taniec, znane osoby, migracja, turystyka, sztuka. Dzięki tej różnorodności tematyki uczestnicy zajęli się różnymi aspektami życia, pokazali również problemy, jak i ciekawostki wokół nas. Dzięki projektowi zawiązali liczne przyjaźnie i pokonali różne bariery kulturowe.

Szanowni Państwo,
poniżej załączamy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z naniesiona aktualizacją dotyczącą dodanie międzynarodowego projektu współpracy pn. „Lecimy Razem” – opis znajduje się na stronie 61 LSR.
Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przesyłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian. Propozycję należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia na wypełnionym formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej) w nieprzekraczalnym terminie 6 września 2019 r. do godz. 13.00 na załączonym formularzu.

W związku z prośbą Beneficjenta Miasta i Gminy Mirosławiec Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/08/2019 z dnai 19 sierpnia 2019 r.

piątek, 16 sierpnia 2019 12:42

Podjęcie uchwał w trybie obiegowym

W związku z prośbą Beneficjentów  Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła nastepujące uchwały w trybie obiegowym:

  1. Uchwała nr 1/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.;
  2. Uchwała nr 2/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.;
  3. Uchwała nr 3/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.
Strona 1 z 10

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo