LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/03/2023 r. z dnia 3 marca 2023 r. i 1/PDzLW/03/2023 r. z 6 marca 2023 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 06 marca 2023 12:06

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza!

Napisał

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w jarmarku wielkanocnym oraz w powiatowym konkursie pisanek i palm. Szczegóły w załącznikach.

jarmark wielkanocny 2023 baner fb

W dniu wczorajszym tj. 27 lutego 2023 r. miał miejsce warsztat refleksyjny (online), podczas którego podsumowane zostały działania lokalnej grupy działania w 2022 r. Podczas spotkania wzięli udział: przedstawiciele Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z liderem Wałeckim", przedstawiciel Zarządu LGD oraz pracownicy biura LGD. Dzięki dofinansowaniu z PROW oraz PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 powstało 97 nowych miejsc pracy, w tym 67 nowych firm, a w ramach rozwijania działalności gospodarczej powstało 30 nowych miejsc pracy, a 58 miejsc pracy zostało utrzymanych.

WR

W związku z prośbą Beneficjenta: Gmina Drawno, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę 1/PDzLW/02/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

nowewizytowka

Statystyka złożonych wniosków przedstawia się następująco:

Nabór 1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 wniosków na łączną kwotę 1 200 000 zł.

Nabór 2/2023 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych: 2 wnioski na łączną kwotę 63 630 zł. przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

Nabór 3/2023 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przebudowana): 1 wniosek na łączną kwotę 171 220,00 zł przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

Nabór 4/2023 Wsparcie Przedsiębiorczości Rybaków/mieszkańców obszaru LSR 2 wnioski na łączną kwotę 330 471,00 zł

Nabór 5/2023 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowa): 2 wnioski na łączną kwotę 189 130 zł przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo