LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na Walne Zebranie członków w dniu 14 listopada 2023 r. na godzinę 14.00 (I termin), 14.15 (II termin).

Miejsce: Sala ZOK przy ulicy Wolności 6 w Złocieńcu.

Porządek Obrad:

środa, 25 października 2023 14:19

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisał

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/10/2023 i 2/PDzLW/10/2023 z dnia 21 października 2023 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą naszego Beneficjenta,  Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/10/2023  z 7 października 2023 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 09 października 2023 14:42

Dzielimy się wielką radością! Mamy To!

Napisał

Wszem i wobec zawiadamiamy:

"Nadejszła wiekopomna chwila (...)" : Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 została wybrana na nowy okres progrmowania.

Cieszymy się bardzo i wierzymy, że też z nami podzielacie tą radość :)

loga

W związku z prośbami Beneficjentów Rada Stowarzyszenia podjęła stosowne Uchwały.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo